gsbeannt


Go to content

About Gaelscoil Bheanntraí

About our school

Ár Scoil

Osclaíodh Gaelscoil Bheanntraí i 1994 nuair a tháinig grúpa tuismitheoirí ón gceantar le chéile chun oideachas a chuir ar fáil dá bpáistí trí mheán na Gaeilge. Ó shin tá an scoil ag dul ó neart go neart agus fé láthair tá os cionn 140 dalta againn, seisear múinteoir ranga, múinteoir tacaíocht foghlamtha lán aimseartha, múinteoir acmhaine páirtaimseartha, cúntóirí riachtanaisí speisialta agus rúnaí lán aimseartha.

Tá an scoil lonaithe i Seiscean, Beanntraí, i bhfoirgneamh nua thógtha ó Mhéan Fómhair 2011.

Spiorad na Scoile
Ceridimíd i nGaescoil Bheanntraí gur próiseas a thosnaíonn sa bhaile agus a leanann ar aghaidh trí shaol an duine is ea an fhoghlaim. Cuirimíd an timpeallacht ar fáil ina bhfuil ar chumas leanaí dul chun cinn chun bheith ina ndaoine óga libheartacha.
Cothaímíd an fhiosracht iontu agus móraíl as nithe a chur i gcrích agus cuirimíd rómhainn féiniúlacht gach linbh a spreagadh.
Cé gur scoil mheasctha Chaitliceach sinn go príomhdha (fé Phátrúnacht Easpag Chorcaí agus Rosa), cuirimid fáilte roimh gach éinne is cuma cén creideamh atá acu.

An Tumoideachas
Is í an Ghaeilge teanga labhartha na scoile. Cé go dtagann formhór d'ár bpáistí isteach ar scoil gan aon Ghaeilge nó fíor bheagán piocann siad suas é go héasca agus táid líofa tar éis tamaill bhig. Táimid ana bhrodúil as ár gcultúir agus ár ndúchas Gaelach agus cuirimid é seo chun cinn sa scoil tríd imeachtaí éagsúla.
In ár scoil-ne tá cuid mhaith tuismitheoirí againn nach labhrann Gaeilge agus níl aon fhadhb acu maidir lena leanbh bheith ag foghlaim trí Ghaeilge. Chun an obair a deintear ar scoil a dhaingniú is ea a thugaimíd obair bhaile.

Our School

Gaelscoil Bheanntraí was opened in 1994 when a group of parents in the Bantry area wanted to provide education through the medium of Irish for their children. Since then the school has gone from strength from to strength and presently we have 140 pupils, 6 class teachers, a full time learning support teacher, a part time resource teacher, special needs assistants and a full time secretary.

The school is based in a purpose newly built building in Seskin, Bantry since September 2011.

School Ethos
At Gaelscoil Bheanntraí, we believe that learning is a lifelong process beginning at home. We provide an environment in which children can develop into well-rounded young people. We foster a sense of curosity and ppride in achievement. We aim to encourage each child's individuality.

While primarily a Catholic School (under the Patronage of the Bishop of Cork and Ross), we welcome people of all denominations and beliefs.


Irish is the spoken language of our school. While most children enter the school with very little or no Irish they soon become fluent. We are very proud of our Irish heritage and culture and promote this through varied curricular and extra curricular activities.
At our school we have many non-Irish speaking parents who do not find any problems with their child learning through Irish. Homework is a consolidation of the work done at school.


Back to content | Back to main menu