gsbeannt


Go to content


Nuacht na Scoile

Blog na Scoile
As seo amach beidh blog na scoile in úsáid chun tuismitheoirí a chur ar an eolas mar gheall ar imeachtaí na scoile agus ranga.
Cliceáil ar an nasc seo chun cuairt a thabhairt ar an mblog.


School Blog
From now on we will be using our blog to inform parents of school and class events.
Click on this link to visit the blog.

Féilire don Scoilbhliain 2014-15 Calendar for School year 2014-15


2014
Ath-oscailt Reopening

Tosnóidh an scoil bhliain nua ar an 28ú Lúnasa 2014
The new school year wil begin for pupils on 28th August 2014

Briseadh Lár Téarma Mid-Term Break

Dúnta ón 27ú-31ú Deireadh Fómhair agus ag ath-oscailt ar an 3ú Samhain
Closed from the 27th-31st October and re-opening on 3rd November

Saoire na Nollag Christmas Holidays

Ag dúnadh ar an Aoine, 19ú Nollaig agus ag ath-oscailt ar an Luan , 5ú Eanáir
Closing on Friday, 19th December and re-opening on Monday, 5th January

2015
Briseadh Lár Téarma Mid Term Break

Dúnta ar an 19ú agus 20ú Feabhra
Closed 19th and 20th February

Saoire Lá le Pádraig St. Patrick's Day Bank Holiday

Dúnta ar an 16ú agus 17ú Márta
Closed 16th and 17th March

Saoire na Cásca Easter Holidays

Ag dúnadh ar an Aoine, 27ú Márta agus ag ath-oscailt ar an Luan, 13ú Aibreán
Closing on Friday, 27th March and re-opening on Monday, 13th April

Lá Saoire Bainc Bank Holidays

4ú Bealtaine agus 1ú Meitheamh
4th May and 1st June

Laethanta Saoire and tSamhraidh Summer Holidays

Ag dúnadh ar an 23ú Meitheamh
Closing 23rd June
Is féidir le na dataí seo a bheith athraithe más gá laethanta a dhéanamh suas toisc an scoil a bheith dúnta, mar shampla, drochaimsir.

These dates could be subject to change as part of contingency arrangements to make up or time lost due to unforeseen school closures, e.g. bad weather.


Back to content | Back to main menu